reg
Registracija:Da bi koristili ovaj software morate imati registrirano trgovačko društvo ili obrt. Potrebna je registracija i na ovom servisu.
Što radi ovaj servis?
Ukoliko putem ovog servisa naručujete robu za vaš caffe bar, restoran, konobu itd. software će za vas pretražiti cjenike svih dobavljača u okruženju, registriranih u ovom servisu, te narudžbu poslati onome čija je cijena najpovoljnija u trenutku slanja narudžbe.
Na taj način, ovisno o vrijednosti vaše narudžbe, ušteda može biti znatna. Štedite prilikom svake narudžbe!